پارتیشن اداری - دیکا چوب

اطلاعات تماس

معمار:
علی درویشی
مشتری:
همصدا وب
مقررات:
6 ماه
نوع پروژه:
پارتیشن اداری
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
5 اسفند، 1399