پارتیشن اداری - دیکا چوب

اطلاعات تماس

پارتیشن اداری

طراحی ساخت و اجرای پارتیشن اداری

معمار:
علی درویشی
نوع پروژه:
پارتیشن اداری
مشتری:
همصدا وب
استراتژی:
مینیمالیستی
مدت زمان:
6 ماه
تاریخ:
5 اسفند، 1399