قفسه بندی - دیکا چوب

اطلاعات تماس

معمار:
حیدری
مشتری:
محمد درویشی
مدت زمان:
6 ماه
نوع پروژه:
قفسه بندی
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
4 اسفند، 1399